Jinekolojik Ameliyatlar

Jinekolojik ameliyatlar dediğimizde ana başlık olarak kadınların iç ve dış genital organları dediğimiz vajenden başlayarak yumurtalıklara kadar olan tüm ameliyatları sayabiliriz. Bu ameliyatlar ya açık yöntemle (laparatomi) ya da kapalı yöntemle yani laparoskopik yöntemle yapılabilmektedir.

Laparoskopi (Kapalı Ameliyat)

Ameliyat olmasında engel bir durum olmayan herkese laparoskopi yapılabilir. İlk kullanılmaya başladığında daha çok tanısal amaçlı iken günümüzde jinekolojik ameliyatların tamamına yakını laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

Laparoskopinin yapılamayacağı durumlar

● Ciddi solunum yolu hastalıkları

● Kalp hastalığı

● Çok sayıda ve büyük myomu

● Yumurtalık kanseri

● Rahim ağzı ve endometrium kanseri (bu konuda deneyimli cerrah yoksa)

Laparoskopinin koplikasyonları

● Cilt altı hava birikmesi (subkutan amfizem)

● Damar yaralanmaları

● Mide ve barsak yaralanmaları

● Mesane yaralanmaları

● Üreter yaralanmaları

● Karbondioksit gazı embolisi

● İnsizyonel (kesi yeri ) fıtık

Laparoskopik işlemler

● Tanısal laparoskopi

● Endometriosis ve endometrioma

● Dermoid kist

● Ektopik gebelik (dış gebelik)

● Myomektomi

● Laparaskopi yardımıyla vajinal histerektomi

● Adezyolizis, salpingotomi, fimbrioplasti (gebe kalma ihtimalini arttırmak için

Laparatomi (Açık Ameliyat)

Laparotomi (Açık Ameliyat) ile ameliyatlar

● Myomektomi (mom çıkarılması)

● Histerektomi (rahim alınması)

● Ooferektomi (yumurtalık alınması)

● Salpingooferektomi (tüp ve yumurtalık alınması)

● İdrar kaçırma ameliyatları

● Genital kanser ameliyatları

● Diğer ameliyatlar

Vajinal yolla ameliyatlar

● Vajinal histerektomi (rahmin vajinal yola alınması)

● Myomektomi

● Sistosel onarıma

● Rektosel onarıma

● İdrar kaçırma ameliyatları

● Bartholin kisti ve absesi çıkarılması

● Vajinal kist çıkarılması

● Diğer ameliyatlar

Histeroskopi

Histeroskopi, ışıklı bir alet ile rahim içinin görüntülenmesidir. Tanısal histeroskopi daha küçük boyutlu ve hastaya anestezi vermeden yaptığımız histeroskopidir ve ofis histeroskopi denir. Tedavi için yapılan histeroskopide ise hastaya genel anestezi uygulanmalıdır.

Histeroskopinin hemen adet sonrası yapılması gerekir.Histeroskopi sonrası genellikle ağrı çok azdır ve kanama çok az olur.

Histeroskopik işlemler

● Septum tedavisi

● Polipektomi

● Myomektomi (submüköz myomlar)

● Rahim içi yapışıklıkların alınması

Histeroskopinin komplikasyonları

● Rahim delinmesi

● Kanama

● Rahim içi yapışıklık

● Rahim ağzı yırtıkları

Endeskopinin avantajları

● Çok küçük kesi ile açık ameliyatların çoğu yapılabilmektedir.

● Ağrı daha az

● Hastanın mobilizasyonu (ayağa kalkması) daha erken

● Hastanede kalış süresi daha az

● İş gücü kaybı daha az