Gebelik Planlaması

Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek ve bu dönemi sağlıklı bir şekilde tamamlamak için anne adaylarının gebe kalmadan önce yapması gereken noktalar vardır.

Bir anne adayı, çocuk sahibi olmayı düşünür düşünmez mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına muayene olmalıdır.

Bu muayenenin amacı mevcut anne adayının sağlık durumunun değerlendirilmesi, var olan enfeksiyon, kansızlık, guatr gibi hastalıkların gebelik öncesinde tedavisinin yapılması, kronik hastalığı olan anne adaylarında mevcut hastalıklarının gebelik öncesi değerlendirilmesi ve gebelik durumu ile beraberliği mutlaka değerlendirilmelidir.

Kronik hastalığı olan anne adaylarında kullandıkları ilaçların gebelik düşünmeleri halinde ilgili branş uzmanı ile konsülte edilmesi ve gebelik durumuna uygun ilaçların seçilmesi önemlidir.

Diabet hastaları için kan şekerinin gebelik öncesinde normal sınırlara çekilmesi uygun ilaçların başlanması anne adaylarının bebeklerinde anomali ortaya çıkma riskini belirgin şekilde azaltır.

Daha önceki gebeliklerine ait öyküler varsa düşükleri ve dış gebelikleri önceki, sağlıklı doğumları, gebelikte doğum haftaları, bebeklerin doğum kiloları, gebelik esnasında gebelik şekeri, gebelik tansiyonu, erken doğum öyküsü gibi riskli durumlar hakkında bilgi edinilir.

Ailedeki kronik hastalıkların mevcudiyeti, varsa anne adayının geçirdiği ameliyatlar ve nedenleri öğrenilir.

Dikkatli bir öykü alımından sonra yapılması gerekenler:

1-Jinekolojik muayene, pap smear alınması ve vaginal ultrasonografidir.

2- Kilo ve tansiyon ölçümü ve kilo ile boy arasındaki ilişkinin belirlenmesi.

3-Kan ve idrar testleri

Tam kan, tam idrar, (idrar kültürü), anne ve baba adayının kan grupları, TORCH (toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs) enfeksiyonlarının önceden geçirilip geçirilmediğinin araştırılması, VDRL incelemesi, hepatit enfeksiyonları için seroloji testleri, açlık kan şekeri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ve guatr için TSH ölçümü.